Câu lạc bộ tuổi thơ

Chuẩn bị bước vào lớp Một là bước vào khoảng thời gian đặc biệt nhất không chỉ với bé mà với cả cha mẹ. Bé bắt đầu những bước đi đầu tiên trên con đường học tập. Bé bắt đầu xây dựng và hình thành những kỹ năng cần thiết nhất của mình để sẵn sàng bước vào tiểu học. CLB tuổi thơ 2020-2021 được thiết kế để bé làm quen với môi trường học tập hoàn toàn khác lạ với môi trường mẫu giáo trước đó.

Câu lạc bộ tuổi thơ

DỰ KIẾN THỜI GIAN XÉT TUYỂN: Từ ngày 26/5/2020 đến khi đủ chỉ tiêu

01

CLB Tiếng Anh chất lượng cao

Buổi sáng:

lớp học phát triển tư duy logic, tư duy ngôn ngữ.

Buổi chiều:

+ Làm quen với Tiếng Anh do GV người Việt Nam và GV nước ngoài,
+ Học âm nhạc, vận động…. chuẩn bị cho việc học lớp Một Tiếng Anh Chất lượng cao của các trường tiểu học.

02

CLB Tiếng Pháp chất lượng cao

Buổi sáng:

Học sinh tham dự lớp học phát triển tư duy logic, tư duy ngôn ngữ.

Buổi chiều:

+ Làm quen với Tiếng Pháp do GV người Việt Nam và GV nước ngoài,
+ Học âm nhạc, vận động … chuẩn bị cho việc học lớp Một Tiếng Pháp theo Dự án của Bộ giáo dục và đào tạo.

03

CLB Tiếng Anh Quốc tế

Buổi sáng:

Học sinh tham dự lớp học phát triển tư duy logic, tư duy ngôn ngữ.

Buổi chiều:

+ Làm quen với Tiếng Anh với 100% GV nước ngoài
+ Học âm nhạc, vận động … chuẩn bị cho việc học lớp Một Tiếng Anh Quốc tế của các trường tiểu học.