Thông báo tới quý cha mẹ học sinh

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP MỘT BÁN TRÚ NĂM HỌC 2021 – 2022

✅ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

📌Học sinh 06 tuổi có ngày sinh từ 01/01/2015 đến 31/12/2015

📌Đủ sức khoẻ đảm bảo cho việc học tập.✅CHỈ TIÊU TUYỂN SINH🏡CƠ SỞ 1📌Lớp tăng cường Tiếng Pháp theo dự án “Dạy tăng cường tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp”: 30 học sinh

📌Lớp tăng cường Tiếng Anh: 300 học sinh

📌Lớp tiếng Anh Quốc tế: 96 học sinh

🏡CƠ SỞ 2:📌Lớp tăng cường Tiếng Anh: 120 học sinh

✅HÌNH THỨC XÉT TUYỂN:Phỏng vấn trực tiếp

✅QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN:📌Bước 1: CMHS đăng ký nhận thông tin tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021-2022 theo link dưới đây: http://bit.ly/Dangkynhanthongtintuyensinh2021_DTD

📌Bước 2: Nhà trường gửi Thông tin tuyển sinh cho CMHS qua email đã đăng ký.

📌Bước 3: CMHS nhập thông tin trực tiếp theo link của Trường và chuẩn bị Đơn xét tuyển vào lớp 1 theo mẫu gửi qua email.

📌Bước 4: Cha mẹ học sinh nộp đơn xin xét tuyển theo mẫu, 02 ảnh 4×6 của học sinh, và lệ phí xét tuyển trực tiếp tại Văn phòng trường trước ngày 13/4/2021.

📌Bước 5: Cha mẹ học sinh nhận phiếu hẹn xét tuyển có dán ảnh và đóng dấu của Trường.

✅THỜI GIAN NỘP ĐƠN: Từ ngày 15/3/2021 đến ngày 9/4/2021✅DỰ KIẾN THỜI GIAN XÉT TUYỂN: Ngày 17/4/2021☎Liên hệ (Giờ hành chính):🏡CƠ SỞ 1: (024) 3787 0338 – (024) 3201 2890🏡CƠ SỞ 2: (024) 6261 3838.