Thông báo tuyển sinh lớp một bán trú năm học 2013-2014

Tuyển học sinh 06 tuổi (không nhận học sinh có năm sinh sau năm 2007). Có sức khoẻ tốt, không nói ngọng, nói lắp và không có dị tật bẩm sinh. Cha mẹ học sinh có đơn xin dự tuyển vào trường.

I/ ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN:

 • Tuyển học sinh 06 tuổi (không nhận học sinh có năm sinh sau năm 2007).
 • Có sức khoẻ tốt, không nói ngọng, nói lắp và không có dị tật bẩm sinh.
 • Cha mẹ học sinh có đơn xin dự tuyển vào trường.

I/ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: Có 2 loại hình:* Lớp chất lượng cao: 16 lớp (30 học sinh/lớp). Trong đó:

 • 01 Lớp thuộc dự án “Dạy tăng cường tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp” của Bộ Giáo dục và Đào tạo (30 học sinh).
 • 15 Lớp dạy tăng cường tiếng Anh (450 học sinh). Trong đó: 10 lớp học tại cơ sở 1 và 05 lớp học tại cơ sở 2.

* Lớp quốc tế: 02 lớp (24 học sinh/lớp).

III/ PHƯƠNG THỨC TUYỂN CHỌN:

 • Kiểm tra trắc nghiệm năng lực nhận biết, ghi nhớ, diễn đạt, phát âm của học sinh.
 • Lớp Một thuộc dự án “Dạy tăng cường tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp” sẽ kiểm tra theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo được thống nhất trong cả nước.
 • Các lớp dạy tăng cường tiếng Anh và lớp Quốc tế do trường tổ chức kiểm tra trắc nghiệm.
 • Điểm xét tuyển là điểm kiểm tra trắc nghiệm lấy từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.
 • Học sinh đăng ký học lớp Quốc tế sau khi được xét tuyển nhà trường sẽ kiểm tra khả năng học tiếng Anh và xếp lớp.
 • Ưu tiên xét tuyển học sinh đăng ký học tại cơ sở 2.

IV/ THỜI GIAN:

Nội dung Lớp dạy tăng cường
Tiếng Anh và lớp Quốc tế
Lớp dạy tăng cường
Tiếng Pháp
Địa điểm
Phát hành Hồ sơ dự tuyển Từ ngày 20/4/2013 Từ ngày 20/4/2013 Văn phòng tầng 1
Nhận đơn dự tuyển Từ ngày 04/5/2013 đến ngày 20/5/2013 Từ ngày 04/5/2013 đến ngày 20/5/2013 Văn phòng tầng 1
Xem danh sách dự tuyển và số phòng Ngày 25/5/2013 Sẽ thông báo sau Tại trường
Kiểm tra năng lực nhận thức Thứ Sáu 31/5/2013 Theo lịch của Bộ GD&ĐT Theo phòng thi
Thông báo kết quả 10h00 ngày 05/6/2013 Theo lịch của Bộ GD&ĐT Tại trường

* Từ năm học 2012-2013, Trường THDL Đoàn Thị Điểm – Hà Nội đã có cơ sở 2 tại Trường Phổ thông Đoàn Thị Điểm, khu đô thị Bắc Cổ Nhuế – Chèm, Từ Liêm, Hà Nội.V/ LỆ PHÍ TUYỂN SINH: Liên hệ phòng thu ngân để biết chi tiết. (Điện thoại: 0437871852 gặp cô Hương hoặc cô Loan)