Thông báo tuyển sinh lớp một bán trú năm học 2014 – 2015

Tuyển học sinh 06 tuổi (không nhận học sinh có năm sinh sau năm 2008). Có sức khoẻ tốt, không nói ngọng, nói lắp và không có dị tật bẩm sinh. Cha mẹ học sinh có đơn xin dự tuyển vào trường.