Website nhà trường đang trong quá trình cập nhật!

Mọi thông tin xin liên hệ qua địa chỉ email: c1doanthidiem-ntl@hanoiedu.vn

Hoặc truy cập Facebook:

https://www.facebook.com/doanthidiem.edu.vn/