Chương trình giáo dục STEM

Giáo dục Stem là gì ?

“Giáo dục STEM là một cách tiếp cận liên ngành trong quá trình học, trong đó các khái niệm học thuật mang tính nguyên tắc được lồng ghép với các bài học trong thế giới thực, ở đó các học sinh áp dụng các kiến thức trong khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán vào trong các bối cảnh cụ thể, giúp kết nối giữa trường học, cộng đồng, nơi làm việc và các tổ chức toàn cầu, để từ đó phát triển các năng lực trong lĩnh vực STEM và cùng với đó có thể cạnh tranh trong nền kinh kế mới”.

Học Stem ở Đoàn Thị Điểm

Trường Đoàn Thị Điểm tự hào là một trong những đơn vị tiên phong đưa giáo dục STEM vào các lớp học, với đội ngũ chuyên gia STEM được đào tạo bài bản, giáo trình bản quyền từ Hoa Kỳ và trang thiết bị được đầu tư đầy đủ để phục vụ việc học tập và nghiên cứu của học sinh. Năm học 2020-2021 là năm thứ 3 giáo dục STEM được đưa vào giảng dạy chính thức tại trường.
Chương trình giáo dục STEM được đưa vào giảng dạy chính thức với thời lượng 2 tiết/tuần dành cho học sinh lớp 1, 2, 3 và các CLB Năng khiếu vào cuối tuần.
Các bài học trong chương trình được xây dựng theo những chủ đề dựa trên các vấn đề thực tiễn cho phép học sinh được học tập và áp dụng các kiến thức tích hợp của 4 lĩnh vực: Công nghệ – Kỹ thuật – Khoa học – Toán học.
Với cách tiếp cận ‘Hands-on, minds-on’ (thực hành, động não) các hoạt động học STEM sẽ kích thích sự tò mò, trí tưởng tượng cũng như khả năng sáng tạo của học sinh. Qua việc tích hợp Quy trình thiết kế kỹ thuật vào các hoạt động học tập và trải nghiệm, từ bước xây dựng kế hoạch, thiết kế, và báo cáo kết quả, và rút kinh nghiệm, các em học sinh sẽ hiểu được cách để phân tích và tìm ra giải pháp cho một vấn đề, và giải quyết chúng bằng Khoa học – Kỹ thuật giống như các nhà khoa học, kỹ sư vẫn làm. Bên cạnh đó, sự liên hệ chặt chẽ giữa kiến thức với thực tế sẽ giúp học sinh học tập một cách vui vẻ, lĩnh hội kiến thức một cách tự nhiên.