CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO.

Định hướng các chương trình trong nhà trường

Các chương trình giáo dục của trường Đoàn Thị Điểm hướng tới mục tiêu đào tạo và chuẩn bị cho học sinh nền tảng tốt nhất để trở thành công dân toàn cầu có kỹ năng Thế kỷ 21: vừa am hiểu kiến thức, sử dụng được ngoại ngữ, vừa có các kỹ năng tư duy và kỹ năng sống cần thiết cho bản thân, sẵn sàng hội nhập quốc tế.
Sau khi kết thúc chương trình học, các em học sinh có thể tự tin chuyển cấp trong hệ thống, hoặc thi vào các trường chuyên, công lập, ngoài công lập, song ngữ và quốc tế.