Chương trình Nâng cao Toán, Tiếng Việt

Chương trình bổ trợ nâng cao Toán, Tiếng việt

Các chương trình bổ trợ, nâng cao Toán, Tiếng Việt là hệ thống các bài tập, phần mềm nhằm rèn luyện kỹ năng, phát huy năng lực cá nhân của học sinh được phát triển theo định hướng trường chất lượng cao đã được Sở GD&ĐT Hà Nội phê duyệt. Kiến thức nâng cao và cập nhật, cung cấp các kỹ năng cần thiết, có thể áp dụng vào thực tiễn. Bao gồm:

01

Hệ thống bài tập bổ trợ, nâng cao môn Toán và Tiếng Việt từ lớp 1 đến lớp 5.

02

Chương trình Toán online VioEdu của FPT tích hợp các nội dung cơ bản và nâng cao trong chương trình Toán của Bộ GD&ĐT thành các bài tập trắc nghiệm, trò chơi, các bài kiểm tra online giúp học sinh có thể học toán mọi nơi. Chương trình được triển khai đồng bộ cho các khối lớp 1-2-4-5

03

Chương trình Toán Tư duy Eduten Playground được xây dựng bởi các chuyên gia Phần Lan trên cơ sở chuẩn kiến thức kỹ năng của Toán Quốc tế được áp dụng rộng rãi trên thế giới. Chương trình được triển khai đồng bộ cho khối lớp 3.