Chương trình Ngoại ngữ

Tổng quan về các chương trình ngoại ngữ

Chương trình Ngoại ngữ tại trường Đoàn Thị Điểm- Hà Nội được xây dựng phù hợp với mục tiêu chung của Chương trình ngoại ngữ thuộc Chương trình giáo dục phổ thông với chuẩn đầu ra được xây dựng rõ ràng cho mỗi năm học. Chương trình đảm bảo tính liên thông, tiếp nối của việc dạy học ngoại ngữ ở cấp học tiếp theo.
Học sinh hoàn thành chương trình của nhà trường đạt năng lực sử dụng ngoại ngữ vượt yêu cầu chương trình của Bộ GD & ĐT với môi trường học tập ngoại ngữ chất lượng cao, khơi dậy hứng thú của học sinh, thúc đẩy quá trình học và tự học để học sinh làm chủ ngôn ngữ nhằm:

  • Học tập và giao tiếp hiệu quả với bạn bè quốc tế;
  • Nghiên cứu, tiếp cận tri thức văn hoá thế giới;
  • Phát triển văn hoá đọc và tổ hợp kỹ năng thế kỉ 21;
  • Trau dồi các giá trị của nhà trường.

Chương trình tiếng Pháp tăng cường

Chương trình tiếng Pháp tăng cường dạy theo dự án của Bộ GD & ĐT với thời lượng 10 tiết/ tuần. Từ năm học 2019-2020, khối tiếng Pháp của nhà trường là trường tiểu học đầu tiên của TP Hà Nội được chính thức gia nhập tổ chức LabelFrancÉducation. Từ lớp 3 học sinh được học thêm 2 tiết tiếng Anh/tuần theo chương trình của Bộ GD & ĐT.
Đội ngũ giáo viên được đào tạo theo chương trình của dự án. Nhóm giáo viên bản ngữ được cung cấp bởi các chương trình liên kết, đào tạo giáo viên giữa Việt Nam và Pháp.

Chương trình Tiếng Anh

Chương trình tiếng Anh tăng cường được giảng dạy với giáo trình tiên tiến trên thế giới, với giáo trình Now I Know của Pearson (khối 1-3), và Kid’s’ Box của Cambridge (các khối 4-5). Thời lượng giảng dạy là 10 tiết/ tuần ở khối 1 & 2 và 11 tiết ở các khối 3-5. Mỗi tuần học sinh có 3 tiết học với giáo viên bản ngữ có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy tiểu học làm việc toàn thời gian tại trường.
Chương trình Tiếng Anh Quốc tế được giảng dạy theo chương trình tiểu học của Hội đồng khảo thí quốc tế Cambridge và Nhà xuất bản Đại học Oxford, Vương quốc Anh. Với thời lượng 14 tiết/tuần cho các môn học bằng Tiếng Anh (Tiếng Anh, Khoa học, Toán, Quản lý cảm xúc xã hội) Giáo viên giảng dạy là người bản ngữ có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế.
Sau khi kết thúc chương trình học, các em sẽ tham dự kì thi nhận chứng chỉ do Hội đồng khảo thí quốc tế Cambridge và Nhà xuất bản Đại học Oxford công nhận.