Cơ sở vật chất

Phòng chức năng

5 Phòng tin học với 160 máy tính đủ để dạy học Tin học và tổ chức các cuộc thi qua mạng cho học sinh toàn trường.
3 Phòng Đàn piano, 1 Phòng Dance-sport đảm bảo dạy học tăng cường kỹ năng và thể thao cho học sinh các lớp trong giờ chính khóa.
2 Phòng Khoa học – STEM để GV và học sinh thực hiện các dự án khoa học.
1 Phòng Đào tạo kỹ năng với không gian rộng, linh hoạt dễ tổ chức hoạt động.
3 Phòng Y tế bố trí tại các tòa nhà của 2 cơ sở với trang thiết bị và thuốc cấp cứu ban đầu cho học sinh.
5 thư viện với hàng chục ngàn đầu sách Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Pháp thuộc nhiều thể loại khác nhau.

Trường Đoàn Thị Điểm

Cơ sở vật chất

Hệ thống cơ sở vật chất của trường bao gồm:
130 phòng học tiêu chuẩn chất lượng cao có đủ: Điều hòa nhiệt độ, máy tính, máy chiếu Projector, bảng trượt sử dụng linh hoạt, tủ đồ cá nhân cho học sinh

Sân chơi an toàn

Liên kết với các trung tâm trải nghiệm gần trường, tạo điều kiện cho học sinh có không gian mở để rèn luyện thể chất: Cung điền kinh, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ, Trung tâm thể thao dưới nước…