Thông báo tuyển sinh năm học 2021 – 2022

Nhằm đáp ứng nhu cầu của phụ huynh cho con học tập tại một trong những ngôi trường Tiểu học dân lập hàng đầu tại Hà Nội, trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm tiếp tục tổ chức tuyển sinh Lớp Một bán trú năm học 2020 – 2021.

Đối tượng và điều kiện dự tuyển

Học sinh 06 tuổi có ngày sinh từ 01/01/2015 đến 31/12/2015, đủ sức khoẻ đảm bảo cho việc học tập.

DỰ KIẾN THỜI GIAN XÉT TUYỂN: Từ ngày 26/5/2020 đến khi đủ chỉ tiêu

Cơ sở 1 tại khu đô thị Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm

  • Lớp Tiếng Pháp theo dự án “Dạy tăng cường tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp” (01 lớp): 30 học sinh
  • Lớp tăng cường Tiếng Anh (10 lớp): 300 học sinh
  • Lớp tiếng Anh Quốc tế (04 lớp): 96 học sinh

Cơ sở 2 tại khu đô thị Bắc Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm

  • Lớp tăng cường Tiếng Anh (05 lớp): 150 học sinh

Quy trình đăng ký xét tuyển

DỰ KIẾN THỜI GIAN XÉT TUYỂN: Từ ngày 17/04/2021 đến khi đủ chỉ tiêu

01

Đăng ký

Cha mẹ học sinh đăng ký nhận thông tin tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2020 – 2021 tại đây!

02

Gửi email

Nhà trường sẽ gửi Thông tin tuyển sinh cho cha mẹ học sinh qua email.

03

Nộp đơn từ ngày 15/03/2021 đến ngày 15/04/2021

Cha mẹ học sinh nộp Đơn xin xét tuyển vào lớp 1 theo mẫu qua email: tuyensinh@dtd.edu.vn và phí xét tuyển để nhận lịch hẹn phỏng vấn.