Chuyên mục
Thông tin tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh năm học 2021 – 2022

Đối tượng và điều kiện dự tuyển

Học sinh 06 tuổi có ngày sinh từ 01/01/2015 đến 31/12/2015, đủ sức khoẻ đảm bảo cho việc học tập.

DỰ KIẾN THỜI GIAN XÉT TUYỂN: Từ ngày 26/5/2020 đến khi đủ chỉ tiêu

Cơ sở 1 tại khu đô thị Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm

  • Lớp Tiếng Pháp theo dự án “Dạy tăng cường tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp” (01 lớp): 30 học sinh
  • Lớp tăng cường Tiếng Anh (10 lớp): 300 học sinh
  • Lớp tiếng Anh Quốc tế (04 lớp): 96 học sinh

Cơ sở 2 tại khu đô thị Bắc Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm

  • Lớp tăng cường Tiếng Anh (05 lớp): 150 học sinh

Quy trình đăng ký xét tuyển

DỰ KIẾN THỜI GIAN XÉT TUYỂN: Từ ngày 17/04/2021 đến khi đủ chỉ tiêu

01

Đăng ký

Cha mẹ học sinh đăng ký nhận thông tin tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2020 – 2021 tại đây!

02

Gửi email

Nhà trường sẽ gửi Thông tin tuyển sinh cho cha mẹ học sinh qua email.

03

Nộp đơn từ ngày 15/03/2021 đến ngày 15/04/2021

Cha mẹ học sinh nộp Đơn xin xét tuyển vào lớp 1 theo mẫu qua email: tuyensinh@dtd.edu.vn và phí xét tuyển để nhận lịch hẹn phỏng vấn.