Chương trình tiểu học Oxford

Chương trình tiểu học Oxford

Chương trình quốc tế Oxford là gì?

– Chương trình dựa trên Khung phổ thông chuẩn của Anh
– Hệ thống đánh giá theo Chuẩn năng lực quốc tế Oxford
– Phát triển tư duy và kỹ năng toàn cầu thông qua các môn học
– Xây dựng năng lực quản lý cảm xúc xã hội
Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội phối hợp với Tổ chức Giáo dục IEG triển khai khối tiếng Anh theo Chương trình Quốc tế Oxford (Oxford International Curriculum) bắt đầu từ năm học 2020-2021 với mục tiêu trở thành Trường chuẩn Oxford dưới sự giám sát và kiểm định của Oxford University Press – ĐH Oxford.

Tổng quan chương trình

Bên cạnh chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục, học sinh tham gia khối lớp này sẽ được học tăng cường các môn học bằng tiếng Anh thuộc Chương trình quốc tế Oxford, bao gồm 14-16 tiết, trong đó có 12 tiết do giáo viên bản ngữ giảng dạy.

Các tiết học tiếng Anh quốc tế sử dụng chương trình chuẩn Oxford – Oxford International Curriculum. Chương trình được xây dựng và phát triển bởi Oxford University Press (OUP) – Đại học Oxford, dựa trên Khung chương trình phổ thông của Anh Quốc.

Phương pháp tiếp cận

Niềm vui học tập (The Joy of Learning) là cách tiếp cận được phát triển trong xu hướng giáo dục tích cực, dựa trên các nghiên cứu tâm lý học tích cực.
Nguyên lý cơ bản là: Học sinh khỏe mạnh hơn sẽ học tập tốt hơn. Vì vậy, chương trình quốc tế Oxford áp dụng nguyên lý này và đưa ra một chương trình học thuật dựa trên nghiên cứu toàn diện, hoàn chỉnh và mạch lạc.
Chương trình phát triển kỹ năng đọc viết, số học, khám phá khoa học, kiến thức, công nghệ thông tin, sức khỏe & năng lực quản lý cảm xúc xã hội và kỹ năng toàn cầu từ cấp Mẫu giáo, Tiểu học và Trung học cơ sở.