Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm – Hà Nội ký hợp tác liên kết đào tạo với 5 trường tiểu học bang Victoria – Australia

Ngày 9/6/2017, dưới sự chứng kiến của ông Nguyễn Đức Hữu – Phó Vụ trưởng phụ trách Tiểu học – Bộ Giáo dục và Đào tạo và ông Joel Backwell – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc tế bang Victoria – Australia, trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm – Hà Nội đã ký Biên bản hợp tác đào tạo với trường Tiểu học Đông Bắc Preston (Preston North East Primary school). Cùng trong chuyến công tác, trường Đoàn Thị Điểm – Hà Nội cũng đã ký hợp tác với 4 trường khác trong bang Victoria: Pender’s Grove Primary school; Preston South Primary school; ST. Clare’s Primary school; Watsonia North Primary school.

Trong các Biên bản nêu rõ nội dung hợp tác giữa các trường như:

1 – Trao đổi thông tin về chương trình giảng dạy, chính sách trường học, các sự kiện của trường, các nghiên cứu chương trình giảng dạy đã được cả hai bên thống nhất.
2 – Sử dụng các công cụ trực tuyến qua mạng internet để nâng cao sự tương tác của học sinh/giáo viên giữa hai trường và các chương trình đào tạo giáo viên.
3 – Thành lập câu lạc bộ E Pen Pals cho hai trường.
4 – Sử dụng các blog đã được cả hai bên đồng ý để cho phép giáo viên và học sinh đăng công việc, trưng bày và thảo luận về công việc của họ và liên lạc trực tiếp với học sinh từ trường học của cả hai bên.
5 – Tổ chức các nhóm học sinh và giáo viên ở cả hai nước đến thăm mỗi trường.
6 – Tổ chức câu lạc bộ gây quỹ cho các chuyến đi của giáo viên và học sinh và làm từ thiện.
7 – Đón giáo viên sang trải nghiệm, dự giờ trong lớp học thực tế.
8 – Xây dựng chương trình phát triển chuyên môn cho các nhân viên của cả hai trường về các chủ đề như: Dạy học theo phương pháp học sinh tham gia, kỹ thuật dạy đọc viết, tư duy phản biện, chương trình giảng dạy …

Các chương trình hợp tác với các trường tiểu học tại bang Victoria Australia đã mở ra cho nhà trường nhiều cơ hội hợp tác đào tạo, trao đổi học sinh, giúp giáo viên và học sinh nhà trường nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập tiếp cận với giáo dục quốc tế chuẩn bị tốt tinh thần cho chiến dịch “GO GLOBAL” của trường Đoàn Thị Điểm – Hà Nội.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi ký Biên bản hợp tác giữa trường Đoàn Thị Điểm – Hà Nội với 5 trường của bang Victoria – Australia

Biên bản hợp tác với trường Pender’s Grove
Biên bản hợp tác với trường Preston North East
Ông Nguyễn Đức Hữu – Phó Vụ trưởng phụ trách Tiểu học – Bộ Giáo dục và Đào tạo chứng kiến lễ ký kết Biên bản hợp tác
Biên bản hợp tác với trường Preston South
Biên bản hợp tác với trường Watsonia North
Biên bản hợp tác với trường ST. Clare’s